Youtube


Αυτό είναι το προφίλ μου στο Youtube. Έχω ανεβάσει πολλά βίντεο σχετικά με τα μανιτάρια.

http://www.youtube.com/user/bkaounas

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

Μανιτάρια Ζαγοράς

Καταθέτω λίστα από τα μανιτάρια που έχουν βρεθεί από μένα μέχρι τώρα στη Ζαγορά. Ημερομηνία εύρεσης, καθώς και ο βιότοπος που εμφανίστηκαν.

Albatrellus pes-capre. 11-11-06, σε δάσος οξυάς.
Amanita ceasarea. 10-10-97
Amanita citrina. 11-11-06, σε δάσος καστανιάς.
Amanita muscaria. 11-10-04, σε δάσος οξυάς.
Amanita pantherina. 14-11-05, σε δάσος οξυάς.
Amanita phalloides. 20-11-07, σε δάσος καστανιάς.
Amanita rubescens. 10-10-97
Amanita vaginata. 6-07-07, σε δάσος οξυάς.
Anulohypoxylon cohaerens. 07-09-08, σε σαπιο ξυλο οξυας.
Agaricus campestris. 10-10-97
Auricularia auricula judae. 10-10-97
Armillaria mellea. 10-10-97
Astraeus hygrometricus. 10-10-97
Boletus edulis . 10-10-97
Boletus reticulatus . 10-10-97
Boletus subtomentosus . 10-10-97
Boletus chrysenderon . 10-10-97
Boletus luridiformis, 29-06-08, σε δάσος οξιάς
Bovista paludosa ???. 7-07-07, σε δάσος με αριά, δρυς και φράξο.
Calvatia excipuliformis. 10-10-97
Cantharellus cibarius . 10-10-97
Cantharellus cibarius var. pallidus. 10-10-04, σε δάσος οξυάς.
Cantharellus tubaeformis. 20-11-07, σε δάσος οξυάς.
Clitocybe flaccida . 10-10-97
Clitocybe nebularis. 11-11-06, σε δάσος καστανιάς.
Clitocybe odora. 20-11-07, σε μεικτό δάσος οξυάς-καστανιάς.
Clitocybe phyllophila. 11-11-06, σε δάσος καστανιάς.
Coltricia perennis. 07-09-08, σε πρανές δρόμου, σε δάσος καστανιάς.
Coprinopsis picaceus. 11-11-06, σε δάσος καστανιάς.
Coprinus comatus. 1-10-07, σε άκρη δασικού δρόμου, σε δάσος οξυάς.
Coprinus micaceus ???. 19-04-07, σε δάσος οξυάς.
Cortinarius diavolicus . 10-10-97
Coriolus versicolor. 10-10-97
Crucibulum leave. 2-07-07, σε χώμα, σε μονοπάτι καστανοδάσους.
Dacrymyces stillatus ???. 11-11-06, σε ξύλο καστανιάς.
Diatrype disciformis. 19-04-07, σε ξύλο οξυάς.
Elaphomyces muricatus. 7-05-07, υπόγεια σε δάσος οξυάς.
Fistulina hepatica . 10-10-97
Fomes fomentarius. 14-07-07, σε ζωντανό κορμό οξυάς.
Ganoderma lucidum. 07-09-08, σε πρέμνο καστανιάς.
Grifola frondosa. 10-10-97
Gyromitra esculenta. 24-04-06, σε άκρη μονοπατιού, σε καστανοδάσος.
Helvella crispa. 20-11-07, σε μεικτό δάσος, δρυς-καστανιάς.
Hydnum repandum. 20-11-07, σε άκρη μονοπατιού, σε δάσος καστανιάς.
Hydnum rufescens. 20-11-07, σε άκρη δρόμου με μηλιές και καστανιές.
Hygrocybe nigrescens . 10-10-97
Hypholoma fasciculare. 30-07-04, σε βάση κορμού οξυάς.
Hymenogaster vulgaris. 16-04-08, υπόγεια σε γιδοϊτιά.
Hysterangium nephriticum. 16-04-08, υπόγεια σε οξυά.
Hysterangium pompholyx. 30-06-08, υπόγεια σε οξυά.
Inonotus hispidus ???. 1-10-07, σε κορμό μηλιάς.
Laccaria laccata ???. 1-10-07, σε δάσος με πλατάνια και κλήθρες.
Laccaria_amethystina. 11-10-04, σε δάσος οξυάς.
Lactarius blenius. 1-10-07, σε δάσος οξυάς.
Lactarius chrysorrheus. 20-11-07, σε μεικτό δάσος οξυάς-καστανιάς.
Lactarius controversus. 22-11-05, σε δάσος καστανιάς.
Lactarius piperatus. 4-07-07, σε δάσος οξυάς.
Lactarius vietus. 10-10-97
Lactarius violascens. 10-10-97
Lactarius cimicarius . 10-10-97
Laetiporus sulfureus. 14-11-05, σε πρέμνο καστανιάς.
Leucocortinarius bulbiger . 10-10-97
Lepiota clypeolaria. 1-10-07, σε δάσος καστανιάς.
Lepista nuda. 11-11-06, σε δάσος καστανιάς.
Leucoagaricus leucothites. 1-10-07, σε χωράφι με μηλιές.
Lycoperdon perlatum. 20-11-07, σε δάσος καστανιάς.
Lyophyllum fumosum. 10-10-97
Macrolepiota mastoidea . 10-10-97
Macrolepiota procera. 30-09-06, σε χωράφι με μηλιές.
Marasmius epiphyllus. 11-11-06, σε φύλλο καστανιάς.
Megacollybia platyphylla . 10-10-97
Melanoleuca melaleuca . 10-10-97
Meripilus giganteus . 2000, σε κορμό καστανιάς.
Mycena rosea. 11-11-06, σε ξύλο καστανιάς.
Mutinus caninus. 10-10-97
Octavianina asterosperma. 5-07-07, υπόγεια σε μεικτό δάσος από αριά, δρυ και καστανιά.
Oudemansiella mucida. 30-09-06, σε ξύλο οξυάς.
Panaeolus papilionaceus. 19-04-07, σε κοπριά αλόγου, σε δάσος οξυάς.
Paxillus involutus. 30-09-06, σε δάσος οξυάς.
Phaeomarasmius erinaceus. 20-11-07, σε ξύλο καστανιάς.
Phellinus torulosus ???. 11-08-07, σε κορμό καστανιάς.
Pisolithus arrhizus. 2-07-07, σε χώμα, στα όρια χωραφιού με μηλιές.
Pleurotus dryinus . 10-10-97
Polyporus squamosus. 11-08-07, σε ξύλο καστανιάς.
Psathyrella candolleana. 6-09-08, σε χωράφι με μηλιές.
Psathyrella conopylus. 1-10-07, σε άκρη δρόμου με βάτα, σε δάσος οξυάς.
Ramaria aurea. 2-10-06, σε δάσος οξυάς.
Ramaria flava. 10-10-97
Reticularia lycoperdon ???. 11-11-06, σε πρέμνο μηλιάς.
Russula cyanoxantha . 10-10-97
Russula romellii . 10-10-97
Russula fageticola . 10-10-97
Russula foetens . 11-10-04, σε δάσος οξυάς.
Russula puelaris. 10-10-97
Sarcodon glaucopus. 20-11-07, σε δάσος οξυάς.
Sarcoscypha coccinea. 10-10-97
Scleroderma bovista . 10-10-97
Scleroderma citrinum. 10-10-97
Schizophyllum commune. 28-02-07, σε ξύλο οξυάς.
Scleroderma geaster. 1-10-07, σε πρανές δρόμου, σε δάσος οξυάς.
Stereum hirsutum . 21-04-07, σε ξύλο καστανιάς.
Terfezia olbiensis. 2008, υπόγεια σε λαδανια
Trametes pubescens. 10-11-06, σε ξύλο οξυάς.
Trametes versicolor. 28-02-07, σε ξύλο μηλιάς.
Tricholoma ustaloides . 10-10-97
Tricholoma saponaseum . 10-10-97
Tricholoma sulfureum . 10-10-97
Tricholoma pseudoalbum . 10-10-97
Volvariella gloiocephala. 20-11-07, σε χωράφι με μηλιές.
Xerula radicata. 20-11-07, σε μεικτό δάσος οξυάς-καστανιάς.
Xylaria hypoxylon. 20-11-07, σε ξύλο καστανιάς.

Η αναγνώριση των ειδών έχει γίνει σε κάποια είδη από εμένα τον ίδιο (Καουνάς Βασίλης), όπου έχω ??? σημαίνει ότι ίσως πρόκειται για το είδος που αναφέρω, στα είδη που δεν αναφέρεται βιότοπος, από τον κ Ζαχαρία Αθανασίου, καθηγητής μου στο εργαστήριο Δασοπροστασίας στο ΤΕΙ Δασοπονίας Καρδίτσας και φυσικά στα υπόλοιπα από τον κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο, Δάσκαλο και Ερευνητή Μυκητολόγο. Για περισσότερες πληροφορίες για τα μανιτάρια στην Ελλάδα μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω site http://www.manitari.gr/ όπου είναι το μόνο στο οποίο μπορούν να πάρουν πληροφορίες για τα μανιτάρια στην Ελλάδα οι απανταχού μανιταρόφιλοι.

Πήλιο - Το βουνό των Κενταύρων. Ζαγορά - Ο επίγειος παράδεισος

Στοιχεία για το χωριό μου μπορείτε να δείτε στο site του Δήμου Ζαγοράς.

http://www.zagora.gov.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Μερικές φωτογραφίες δεν μπορούν να αποτυπώσουν την ομορφιά του τόπου, αλλά σίγουρα δίνουν μια ιδέα για το τι πρόκειται.
Χορευτό


Μερική άποψη του χωριού από το δρόμο προς Μακρυράχη.
Τοπία με φόντο την οξυά που κυριαρχεί στα μεγάλα υψόμετρα του Πηλίου.


Ένα άλλο στοιχείο που συνθέτει το τοπίο της Ζαγοράς, είναι το υδάτινο. Πηγές, ρυάκια, ρέμματα, ακόμα και καταρράκτες συναντάς όλο το χρόνο στο βουνό.
Η παραλία του Χορευτού αποτελεί το επίνειο της Ζαγοράς, με βαθιά, καταγάλανα, καθαρά νερά. Η θέα προς το Αιγαίο είναι καταπληκτική.


Μέρος της όμορφης κεντρικής πλατείας του χωριού. Ο Άγιος Γεώργιος.


Οι ανθισμένες μηλιές δίνουν ένα ωραίο τόνο την άνοιξη στο τοπίο. Η μηλοκαλλιέργεια είναι σχεδόν η αποκλειστική ενασχόληση των Ζαγοριανών.

Μανιτάρια 1Mutinus caninus


Xerocomus


HygrocybeTricholoma


Cantharellus cibarius


Leucocortinarius bulbiger


Lactarius cimicarius


Tricholoma saponaceum


Lepista


Russula


Macrolepiota mastoidea


Russula cyanoxantha

Lactarius vietus


Tricholoma sulphureum


Russula fageticola


Tricholoma ustaloides


Megacollybia platyphylla


Melanoleuca melaleuca


Pleurotus dryinus


Xerocomus chrysenderon


Astraeus hygrometicus


Scleroderma citrinum

Auricularia auricule judae

Amanita phalloides


Psathyrella conopylus


Amanita ceasarea


Boletus edulis


Psathyrella candolleana


Anulohypoxylon cohaerens


Russula foetens


Stereum hirsitum


Coltricia perennis


Ganoderma lucidum


Grifola frondosa


Fistulina hepatica


Mycena polygramma


Armillaria mellea


Cantharellus cibarius var. pallidus


Lactarius piperatus


Laetiporus sulphureus


Leucoagaricus leucothites


Meripillus giganteus


Amanita rubescens


Boletus luridiformis


Polyporus squamosus


Lepiota clypeolaria


Lactarius blenius


Helvella crispa


Oudemansiella mucida


Macrolepiota procera


Hydnum rufescens


Xerula radicata


Lactarius chrysorrheus


Hydnum repandum


Sarcodon glaucopus


Clitocybe odora


Volvariella gloiocephala


Cantharellus tubaeformis


Xylaria hypoxylon


Phaeomarasmius erinaceus


Scleroderma geaster


Trametes pubescens


Trametes versicolor


Phellinus torulosus


Panaeolus papilionaceus


Paxillus involutus


Pizolithus arrchizus


Ramaria aurea


Schizophyllum commune


Fomes fomentarius


Gyromitra esculenta


Hypholoma fasciculare


Laccaria amethystina


Lepista nuda


Clitocybe nebularis


Coprinus comatus


Coprinopsis picaceus


Crucibulum leave


Diatrype disciformis


Albatrellus pes-caprae


Amanita citrina


Amanita muscaria


Amanita pantherina


Amanita vaginata


Bovista paludosa